Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inleiding

De huidige voorwaarden van de verkoop worden afgerond aan de ene kant, het bedrijf BIOTAMRA BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Rubens 35, 1030 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0642.803.756 hierna " de verkoper "en anderzijds door een persoon of entiteit die een aankoop via de website van de leverancier te maken, hierna te noemen" koper".

Artikel 2:

Deze voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen de verkoper en de koper en de voorwaarden van toepassing op alle aankopen via de site van de verkoper, de koper hetzij professioneel of consument te definiëren. De overname van een goed of dienst via deze site houdt de aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet specifiek door de verkoper goedgekeurd. De verkoper behoudt zich het recht voor om voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen. In dit geval zijn de geldende voorwaarden zijn die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.


Artikel 3: Kenmerken van goederen en diensten

De producten en diensten die worden aangeboden zijn de in de gepubliceerd op de site van de verkoper catalogus opgenomen. Elk product wordt vergezeld van een beschrijving van de leverancier. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kan niet zorgen voor een perfecte gelijkenis met het product, in het bijzonder met betrekking tot kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, of alle items beschikbaar zijn, de verkoper informeert de koper via e-mail snel en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of te annuleren zonder kosten controle niet beschikbaar items. Beschikbare items worden normaal afgeleverd.

Artikel 4: Tarieven

De prijzen van goederen en diensten op de site zijn vermeld in euro alle belastingen (BTW en andere toepasselijke belastingen). De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen. Echter, de prijs van toepassing zijn op de orde zijn die van kracht zijn op het moment van de bevestiging van het. Prijzen zijn exclusief de orderverwerking, het transport en de levering als ze zich voordoen in de hierna vermelde geografische gebieden.


Artikel 5: Regio

De online verkoop van producten en diensten die op de verkoper site is voor kopers die in België, Nederland en Frankrijk wonen.


Artikel 6: Controles

De koper, die wil om een product of dienst te kopen moet: - Vul de identificatie vorm waaruit blijkt alle gegevens opgevraagd of het geven van klantnummer indien van toepassing; - vul het online bestelformulier met vermelding van alle referenties van de geselecteerde producten of diensten; - Bevestig de bestelling na het bekijken van deze; - Zorg betaling als bedoeld; - Bevestig de bestelling en betaling. De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop, de erkenning van het hebben van een perfecte kennis en afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. De Alle gegevens vastgelegd en bevestigd geldig bewijs van de transactie. Bevestiging waard ondertekening en acceptatie van de transacties. De verkoper zal een e-mail bevestiging van de bestelling opgenomen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet, heeft de consument het recht aan de verkoper dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na de hoogte van de dag na de levering van het product of het sluiten de service contract. Dit recht van opzegging behoort niet tot de professionele koper. Binnen deze termijn moet de consument van zijn voornemen om e-mail te verlaten en terug te keren op eigen kosten en risico, de aan het hoofdkwartier van BIOTAMRA BVBA: Rubens Straat 35, moet 1030 Brussel. De producten teruggestuurd worden hun originele verpakking, onbeschadigd, met al hun toebehoren, de handleiding en de factuur / oorspronkelijke levering. De geretourneerde niet mogen zijn uitgepakt producten, niet-gesloten worden gebruikt in any way. Onvolledige goederen, beschadigd, beschadigd of bevuild door de klant zal niet worden herhaald. Binnen 30 dagen na aanvaarding van de terugkeer van de goederen, zal de verkoper de uiteindelijke betaling, exclusief verzendkosten terugbetalen. Tenzij anders is overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht voor opdrachten niet uit te oefenen: 1. levering van diensten waarvan de uitvoering is begonnen met instemming van de consument vóór het einde van de opzegtermijn; 2. levering van producten aan de specificaties van de consument, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of kunnen bederven of verouderen snel; 3 van audio- of video-opname of de levering van software ontsloten door de consument; 4. De levering van kranten, tijdschriften of magazines.


Artikel 8: Betaling

De betaling gebeurt met creditcard (Bancontact), Visa, Mastercard, American Express en Paypal. De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

Artikel 9: Levering

De leveringen zijn gemaakt om de op de bestelbon die alleen kan worden in het gebied overeengekomen adres. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen naar het afleveradres opgegeven door de koper. Vanaf die tijd, de koper neemt alle risico's. Levertijden zijn slechts indicatief; als ze hoger zijn dan dertig dagen na de bestelling, kan de koopovereenkomst worden beëindigd en de koper betaalde.

Artikel 10: Garantie

Met betrekking tot de consument, de verkoper staat garant voor de producten die zij verkoopt en de diensten die het biedt in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 over de bescherming van de consument in geval van verkoop van consumptiegoederen (artikel 1649 bis 1649 octies van het burgerlijk Wetboek). In het geval van niet-naleving van een verkochte opgenomen in de 2 maanden na levering van de goederen product, moet de consument de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte nauwkeurig per brief of e-mail. Deze garantie dekt defecten in bestaande naleving op het moment van levering van goederen. Gebreken of schade door verkeerd gebruik, zoals water, oxidatie schade, herfst of shock, verwaarlozing en slijtage, vallen niet onder de garantie. Ook de reparaties door onbevoegden door de aanbieder technici, zal resulteren in de annulering van de garantie. De functie factuur of levering als veiligheid en moet door de consument en originele producten worden bewaard. Als het product niet wordt gebruikt voor privé-doeleinden, de beperkte voorwaarden garantie van de fabrikant / leverancier van kracht zijn.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De verkoper, in het online verkoopproces is slechts gebonden door een verplichting van middelen; zijn aansprakelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, hacking, virussen, breken dienst of andere onbedoelde problemen. De informatie op de site data worden ook gegeven in goed vertrouwen. De links naar de websites van de fabrikanten en / of partners worden gegeven ter informatie. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie van deze sites.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

Alle site-elementen zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van BIOTAMRA. Niemand mag reproduceren, te gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site ze zijn software, visuele of geluid. Een enkele link of hyperlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 13: Persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig is om een ​​bestelling te verwerken worden vastgehouden door de verkoper of haar werknemers en aan bedrijven kan worden overgedragen waarmee de verkoper - of leveranciers - werken (s), indien dit nodig is voor de behandeling van bestelling. De gebruiker ook machtigt de verkoper om deze gegevens te gebruiken om statistieken op te stellen om haar website, producten en service die het biedt te verbeteren. Deze informatie kan ook worden gebruikt om de verspreiding met alle middelen van communicatie mogelijk te maken, informatie met betrekking tot de commerciële activiteiten van de verkoper aan de klanten. De verkoper houdt dan persoonsgegevens voor toekomstige orders te vergemakkelijken. De verkoper stemt in met de rest van de beschikbare aan een ander bedrijf of een andere onderneming informatie niet openbaar te maken. Gegevens bijgehouden door de verkoper kan op elk moment worden aangevraagd en gecorrigeerd op aanvraag.

Artikel 14: Bewijs

De partijen komen overeen, in het kader van hun relaties, elektronisch bewijs (bij wijze van voorbeeld: e-mail, computer backups, ...).

Artikel 15: Geschillenregeling

Deze online verkoop voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn, tenzij strikte bepalingen van openbare orde.